Book now

Book your stay

Algemene boekingsvoorwaarden
bijgewerkt op 23/07/2021

EGYPTE -Boekingsvoorwaarden

Het doel van dit document is om de algemene voorwaarden van online reservering van 1.Step Utazásszervező Kft. te regelen, een Hongaarse naamloze vennootschap die bestaat in overeenstemming met de wetten van Hongarije, en geregistreerd is in het handelsregister van Boedapest onder nr. 01-09-673542.
Het hoofdkantoor is gevestigd te Boedapest, onder het adres H-1163 Budapest, Margit utca 45. De termen “U” en “Gebruiker” worden hierin gebruikt om te verwijzen naar een persoon en/of entiteit die om welke reden dan ook toegang heeft tot www.threecorners.com of www.threecorners.eu de diensten gebruikt.
Het gebruik van deze site is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Door de site te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en de datum van wijziging verschijnt aan het begin van deze pagina.
TARIEVEN
Alle tarieven zijn in EURO-valuta en omvatten alle geschatte overheidsbelastingen en -vergoedingen:
Servicekosten: 12,0 procent per kamer / per nacht
Kamerbelasting: 14,0 procent per kamer / per nacht
Gemeentebelasting: 1,0 procent per kamer / per nacht.
In het geval van wijzigingen in deze belastingen en toeslagen, geïmplementeerd na het boeken, heeft dit invloed op de totale kamerprijs.
De inchecktijd in de kamer is vanaf 14.00 uur en de uitchecktijd vanuit de kamer is maximaal 12.00 uur ‘s middags.
KINDERBELEID
Het kinderbeleid kan per hotel verschillen, controleer deze bij elke prijsinformatie per hotel, voordat u boekt. Baby’s zijn gratis tussen 0-1,99 jaar en komen in de kamer van de ouders. Tijdens uw reservering moet u de geboortedatum van uw kinderen toevoegen, opdat we de exacte kosten kunnen berekenen.
KERST-EN NIEUWJAARSPERIODE :
In de nacht van Kerstmis (24/12) en de nacht van Nieuwjaar (31/12) zijn het Kerst & Nieuwjaars Gala Diner verplicht in bepaalde hotels. Tijdens het reserveringsproces kunnen de kinderen korting krijgen op de toeslagen voor volwassenen voor de verplichte Galadiners. Deze toeslagen dienen bij uw reservering te worden toegevoegd.
EEN RESERVERING WIJZIGEN OF ANNULEREN
Als u een bestaande reservering wilt wijzigen of annuleren, neem dan contact op met onze reserveringsafdeling via fo-hotelart@threecorners.hu (Hotel Art), sales-lifestylehotel@threecorners.hu (Lifestyle Hotel) of sales-hotelanna@threecorners.hu (Hotel Anna) met vermelding van het exacte reserveringsnummer.
ANNULERINGS- EN NO-SHOWBELEID NIET-RESTITUEERBARE tarieftypes:
Annuleringen of no-show worden niet geaccepteerd, annuleringskosten zijn 100% van uw verblijf. De totaalprijs van de reservering wordt in rekening gebracht op de dag van boeking.
STANDAARD tarieftypes:
In geval van annulering binnen 1/3 dag(en) voor aankomst of no-show, worden de kosten van de eerste nacht van uw verblijf in rekening gebracht als annuleringskosten. Houd er rekening mee dat tijdens de terugbetaling de lokale bankkosten worden betaald door de opdrachtgever en de, buitenlandse bankkosten worden in rekening gebracht aan de begunstigde.

 

HONGARIJE-Boekingsvoorwaarden

Het doel van dit document is het regelen van de algemene voorwaarden van online reservering van:
* Királyi Art Kft. (Hotel Art and Hotel Anna), een Hongaarse naamloze vennootschap bestaande in overeenstemming met de wetten van Hongarije, en geregistreerd in het handelsregister van Boedapest onder nr. 0109995919.
* Lifestyle Real Estate Kft. (Lifestyle Hotel), een Hongaarse naamloze vennootschap bestaande in overeenstemming met de wetten van Hongarije, en geregistreerd in het handelsregister van Boedapest onder N°0109205788.
Het hoofdkantoor is gevestigd in Boedapest, onder het adres H-1163 Budapest, Margit utca 45.
De termen “U” en “Gebruiker” worden hierin gebruikt om te verwijzen naar een persoon en/of entiteit die om welke reden dan ook toegang heeft tot www.threecorners.com of www.threecorners.eu de diensten gebruikt.Het gebruik van deze site is onderworpen aan de volgende algemene voorwaarden. Door de site te gebruiken, gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden. We kunnen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen en de datum van wijziging verschijnt aan het begin van deze pagina.
TARIEVEN :
Alle tarieven zijn in EURO-valuta en omvatten alle geschatte overheidsbelastingen en -vergoedingen. De prijzen zijn exclusief gemeentebelasting, die ter plaatse betaald dient te worden. In het geval van wijzigingen in deze belastingen en toeslagen, geïmplementeerd na het boeken, heeft dit invloed op de totale kamerprijs. De inchecktijd in de kamer is vanaf 14.00 uur en de uitchecktijd vanuit de kamer is maximaal tot 11.00 uur.
KINDERBELEID
Het kinderbeleid kan per hotel verschillen. Gelieve dit te controleren bij elke prijsinformatie per hotel, voordat u boekt. Baby’s zijn gratis tussen 0-1,99 jaar en komen in de kamer van de ouders. Tijdens uw reservering moet u de geboortedatum van uw kinderen toevoegen, opdat we de exacte kosten kunnen bereken.
EEN RESERVERING WIJZIGEN OF ANNULEREN
Als u een bestaande reservering wilt wijzigen of annuleren, neem dan contact op met onze reserveringsafdeling via fo-hotelart@threecorners.hu (Hotel Art), sales-lifestylehotel@threecorners.hu (Lifestyle Hotel) of sales-hotelanna@threecorners.hu (Hotel Anna) met ermelding van het exacte reserveringsnummer.
ANNULERINGS- EN NO-SHOWBELEID NIET-RESTITUEERBARE tarieftypes:
Annuleringen of no-show worden niet geaccepteerd, annuleringskosten zijn 100% van uw verblijf. De totaalprijs van de reservering wordt in rekening gebracht op de dag van boeking.
STANDAARD tarieftypes:
In geval van annulering binnen 1/3 dag(en) voor aankomst of no-show, worden de kosten van de eerste nacht van uw verblijf in rekening gebracht als annuleringskosten. Houd er rekening mee dat tijdens de terugbetaling de lokale bankkosten worden betaald door de opdrachtgever, en de, buitenlandse bankkosten worden in rekening gebracht aan de begunstigde.

 

Bescherming door The Three Corners van de persoonsgegevens van gebruikers

Gebruikers van de online reserveringsdiensten die via www.threecorners.com en www.threecorners.eu worden aangeboden, verstrekken vrijwillig gegevens van een persoonlijk type (hierna Persoonsgegevens) en gaan uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk volledig akkoord dat The Three Corners deze automatisch te verwerken en opnemen in een bestand met als doel diensten te kunnen aanbieden en leveren. Dit dossier valt onder de verantwoordelijkheid van The Three Corners en is geregistreerd bij de bevoegde autoriteit.
Vanwege de kenmerken van de The Three Corners-activiteit en haar diensten en om haar doelstellingen te ontwikkelen en te bereiken, kan het nodig zijn dat deze persoonsgegevens worden afgestaan aan derden, waaronder internationale overdrachten. Deze persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan bedrijven binnen de TheThree Corners groep en/of aan andere belanghebbenden. Het enige doel van deze overdracht van persoonsgegevens aan deze entiteiten is het correct verlenen van de diensten die door The Three Corners worden aangeboden.
Gebruikers die hun persoonsgegevens ter beschikking stellen, hebben te allen tijde recht op toegang tot het bestand en op uitoefening van hun recht van rectificatie, annulering en verzet, overeenkomstig de voorwaarden en bepalingen van de wetgeving inzake gegevensbescherming. Evenzo zal de toestemming van de gebruiker voor de verwerking en overdracht van zijn persoonlijke gegevens te allen tijde zonder terugwerkende kracht herroepbaar zijn. Daartoe volstaat het dat de gebruiker contact opneemt met The Three Corners door een e-mail te sturen naar info@threecorners.com of door te schrijven naar de maatschappelijke zetel van The Three Corners Rihana Resort, El Gouna, Red Sea, Egypte.
De Three Corners garandeert dat zij alle passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen in haar installaties, systemen en bestanden. Bovendien garandeert The Three Corners de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens, hoewel het aan de bevoegde autoriteiten persoonsgegevens kan verstrekken, evenals alle andere informatie die in haar bezit is of toegankelijk is via haar systemen en in elk geval vereist is door de toepasselijke wettelijke voorschriften. Gebruikers van www.threecorners.com en www.threecorners.eu eu garantie en zijn in alle gevallen verantwoordelijk voor de waarheidsgetrouwheid, juistheid, geldigheid en authenticiteit van de ter beschikking gestelde persoonsgegevens en verbinden zich ertoe deze naar behoren bij te werken. De Three Corners-diensten zijn niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen en The Three Corners vraagt noch verzamelt informatie over minderjarigen.
The Three Corners kan informatie verzamelen via apparaten zoals cookies of logbestanden over het surfgedrag van de www.threecorners.com en www.threecorners.eu gebruikers. Deze apparaten worden uitsluitend geassocieerd met één gebruiker en zijn eigen personal computer. In deze gevallen zal The Three Corners alleen deze gegevens als geheel te gebruiken en met als uiteindelijke doel haar dienstverlening te verbeteren. Het is mogelijk dat The Three Corners deze informatie deelt met klantenbedrijven, maar altijd wereldwijd en uitsluitend voor statistische doeleinden.

Voor meer details over de bescherming van persoonsgegevens, klik hier:
The Three Corners Hotel Art
The Three Corners Lifestyle Hotel
The Three Corners Hotel Anna
The Three Corners Downtown Edition Hotel

 

Overmacht

‘overmacht’: alle omstandigheden die ongebruikelijk en/of onvoorzienbaar zijn en buiten de controle van het hotel vallen en waarvan de gevolgen niet hadden kunnen worden vermeden, zelfs als alle verschuldigde zorg was uitgeoefend, inclusief (maar niet beperkt tot) pandemieën; oorlog of oorlogsdreiging; rellen; burgerlijke strijd; vijandelijkheden; politieke onrust; overheidsactie; arbeidsconflict; natuurrampen of andere rampen; nucleaire incidenten; terroristische activiteiten; weersomstandigheden; sluiting van luchthavens; brand; overstroming; droogte; herplanning of annulering van vluchten of wijziging van het vliegtuigtype door een luchtvaartmaatschappij en technische problemen met vervoer die buiten onze controle vallen.
Compensatie zal niet worden betaald en er zal een nieuwe aankomstdatum worden voorgesteld op een latere datum. In het geval dat u wilt dat uw bedrag wordt terugbetaald, zullen wij de 50% van het totale bedrag terugbetalen via bankoverschrijving, omdat de situatie in Egypte omstandigheden zijn die buiten de controle liggen. Terugbetaling kan slechts één maand voor de aankomstdatum worden gedaan. (bijv. aankomst is 30.03.11 – betaling zal worden gedaan 28.02.11).
Het hotel is niet aansprakelijk als wij of u gedwongen zijn om uw reservering te annuleren, uit te stellen of te beperken of op enigerlei wijze te wijzigen als gevolg van ‘overmacht’ zoals hierboven beschreven.
De inhoud op deze site is auteursrechtelijk beschermd door The Three Corners of haar zakenpartners. U mag het materiaal op deze site downloaden en/of gebruiken voor uw eigen privégebruik maar voor niet-commerciële doeleinden. De inhoud mag niet worden gekopieerd, gereproduceerd, gepubliceerd, gedistribueerd, gedownload, gewijzigd, hergebruikt, opnieuw geplaatst of anderszins gebruikt in welke vorm dan ook voor enig ander doel zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van The Three Corners.
De merken die op deze site worden gebruikt, zijn geregistreerde of niet-geregistreerde handelsmerken die eigendom zijn van The Three Corners, tenzij anders erkend. The Three Corners neemt alle redelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat het materiaal op deze site nauwkeurig en volledig is. Echter The Three Corners garandeert of vertegenwoordigt de nauwkeurigheid ervan niet. The Three Corners is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgschade of schade die voortvloeit uit het gebruik van deze site of enige fout, onnauwkeurigheden of weglatingen in het verstrekte materiaal of de verstrekte informatie of verlies van gebruik, gegevens of winsten die voortvloeien uit of verband houden met het bekijken, gebruiken of uitvoeren van deze site of de inhoud ervan voor zover toegestaan door de wet.
Alle gebruikers worden geadviseerd om de getoonde materialen zorgvuldig te controleren voordat ze overeenkomsten van welke aard dan ook aangaan. Bij twijfel kunt u juridisch advies inwinnen. Als u de online boekingsfaciliteit gebruikt, zijn de voorwaarden met betrekking tot beschikbaarheid, prijzen en annulering van toepassing op elke vermelde kamerprijs en moet u de details van de kamerprijs zorgvuldig lezen alvorens over te gaan tot boeken en betalen. Speciale promoties kunnen aanvullende voorwaarden en annuleringsvoorwaarden hebben die specifiek zijn voor de aanbieding. U wordt geadviseerd deze grondig te controleren voordat u de reservering voltooit. Eventuele speciale behoeften moeten van tevoren worden gemeld.
The Three Corners behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, de site te wijzigen, inclusief informatie over producten en diensten, en om elk product of dienst op elk moment in te trekken of stop te zetten. Deze site kan advertenties en sponsoring bevatten die worden verstrekt door derden, die verantwoordelijk zijn voor dat materiaal. The Three Corners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor materiaal van derden.
Hyperlinks worden op deze site aangeboden naar websites van derden voor uw gemak. The Three Corners aanvaardt geen aansprakelijkheid voor websites die via die hyperlinks worden geopend of transacties die op die sites worden uitgevoerd. Wedstrijden, prijstrekkingen en promoties op deze site zijn onderworpen aan de aanvullende voorwaarden die beschikbaar worden gesteld in verband met die activiteiten, die van toepassing zijn naast deze algemene voorwaarden. Wij nemen de kwestie van gegevensbescherming zeer serieus. Ons beleid is uiteengezet in ons Privacybeleid. Om te voldoen aan onze verplichtingen onder de wetgeving inzake gegevensbescherming, moet u het privacybeleid lezen en ermee instemmen voordat u ons informatie over uzelf verstrekt. Als u dit niet doet, is dit een schending van deze Voorwaarden. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de informatie, die wij over u bewaren, up-to-date en nauwkeurig is. Als u dit niet doet, is dit een schending van deze voorwaarden.